Restaurering

 

I Norge har vi en lang tradisjon med jakt og fangst. Til tross for at de fleste artene er fredet i dag, finnes det mange montasjer og skinn av sjeldne arter i norske hjem. Over lang tid har disse montasjene fått kjenne tidas tann. Gammeldags alun-garving har som følge at mye skinn har gått i oppløsning, samtidig ble habitatsokkelen i de fleste tilfellen viet lite oppmerksomhet i de gamle dager.


NATURDESIGN har bred erfaring med å restaurere historiske montasjer. Å reparere arvegods etter tidligere generasjoner innebærer et stort ansvar. I NATURDESIGN er vi oss dette ansvaret bevisst og gjør alt for å imøtekomme kundens ønsker og forventninger. Hver restaurering medfølges av en restaureringsrapport som gir detaljert oversikt over montasjens tilstand og restaureringsmetode.


Nedenfor et utvalg av tidligere restaureringsprosjekt. Dobbelklikk på bildene for større visning.

Om å ta vare på historiske montasjer